Wat is een doula?

Het woord 'doula' is van oorsprong oud-Grieks en betekende in die taal 'dienende vrouw'. Een doula kan het beste omschreven worden als een zwangerschaps- en bevallingscoach. Het is een ervaren en kundige vrouw, die aanstaande ouders op een niet-medische manier ondersteunt tijdens de zwangerschap, de geboorte van hun kindje en in de periode er na.

Zij wijkt gedurende de hele bevalling niet van de zijde van de barende vrouw. Dat continue begeleiding bij de bevalling een goede zaak is, daar zijn de meeste deskundigen het over eens. De effecten daarvan voor moeder en kind zijn overduidelijk en worden door de verschillende disciplines erkend.

Het is, ook wetenschappelijk, bewezen dat de aanwezigheid van een doula vele vormen van medisch ingrijpen kan verminderen, zoals ziekenhuisopnamen, kunstverlossingen, keizersneden en pijnbestrijding. De tijd die een doula met haar cliënt doorbrengt, is voor aanvullende emotionele zorg. Een doula doet meer met haar hart en haar handen dan met haar hoofd. Zij kijkt naar de moeder en houdt zich niet bezig met de apparatuur. “Er zijn, in volle aandacht”, dat is belangrijk! Doula’s zijn vaak al in een vroeg stadium aanwezig; in de tijd waarop een vrouw anders alleen zou zijn (met haar evt. partner).

Als een barende vrouw erg gespannen en bang is voor wat er op haar afkomt, zal het lichaam het stresshormoon adrenaline aanmaken. Door de continue aanwezigheid van iemand waar de vrouw vertrouwen in heeft, voelt ze zich veilig en kan ze zich beter overgeven aan wat er komt. Het lichaam zal extra hormonen, zoals oxytocine en endorfine, een natuurlijke pijnstiller, aanmaken. Dit zal het geboorteproces vergemakkelijken. De pijngrens wordt hoger, zodat er minder pijn gevoeld wordt.

De moeder wordt rustiger, kan zich beter ontspannen en voelt meer genegenheid voor de baby. De herinneringen aan de bevallingservaring worden dan positief beïnvloed. Dit verkleint de kans op het post-traumatisch stress-syndroom, wat volgens onderzoek voorkomt bij één op de vijf vrouwen na de bevalling. De hechting tussen moeder en kind wordt versterkt, wat de kans op het kunnen geven van borstvoeding vergroot. Synthetische oxytocine geeft al deze effecten helaas niet; “het doula-effect” is als het ware een lichamelijke reactie van het moederlijf dat gekoesterd wordt als ze het nodig heeft (mothering the mother).

Als ik (Jetty Kuiper) als doula bij jouw bevalling zal zijn, hebben we elkaar normaal gesproken al enkele malen ontmoet. Ik kan je ademhalingstechnieken leren, ontspanningsoefeningen en zal je masseren als je dat prettig vindt. Daarnaast let ik er op dat er aan allerlei andere voorwaarden wordt voldaan om jou de kans te geven zo optimaal mogelijk je bevalling te doorstaan.

  • Meer informatie over het doulawerk in Nederland op http://www.doula.nl/
  • Meer informatie over de doula als nieuwe beroepsgroep http://www.nbvd.nl/ (Nederlandse Beroepsvereniging van Doula’s)
  • Meer informatie over doulapraktijk Jetty Kuiper (cursusleidster Geboortecursus “Ik word mama!” op www.jettykuiper.nl/doula
Als toenmalige voorzitter van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula's heb ik een rapport geschreven over het nut van doulabegeleiding. Dit rapport is digitaal op te vragen.

Artikel in de krant: http://www.destentor.nl/regio/apeldoorn/doula-morele-steun-bij-geboorte-1.2961701

 
Realisatie Koevoet Webdiensten